Priser

Priser på ' frie ydelser
En fri ydelse er en ydelse, som den offentlige sygesikring ikke giver tilskud til. Se priser på praxis' ydelser her
Prisoverslag
Før vi går i gang med større individuelle tandbehandlinger laver vi en samlet behandlingsplan for det forventede behandlingsforløb og et tilhørende prisoverslag.

Prisoverslaget er vores bedste bud på hvad behandlingen samlet vil koste, - og altså ikke en endelig pris. Der kan derfor forekomme mindre afvigelser fra prisoverslaget i forbindelse med større behandlinger. I så fald vil vi informere om afvigelserne så snart, vi bliver opmærksomme på dem. Vores kunder har altid selv mulighed for at vælge fra og til i den individuelle situation.

Priser på ydelser med offentligt tilskud
Her finder du TANDLÆGEFORENINGENS Honorarliste
praxis - tandlæge Niels Kramp   Vedbæk Stationsvej 18, 1. th   2950 Vedbæk   Telefon: 45 89 20 03