Betalingsbetingelser

I Sygesikringoverenskomsten står der, at betaling for tandbehandling udført i Danmark, uanset beløbsstørrelse, skal ske ved kontant afregning ved behandlingens afslutning.

Behandlinger under dkk 500 beder vi dig afregne i receptionen den dag, du får dem udført. Vi modtager selvfølgelig Dankort.

Behandlinger under dkk 2.500 beder vi dig også betale den dag, du får dem udført, hvis du er informeret på forhånd.

Til behandlinger over 2500 kr kan vi tilbyde at hjælpe med en betalingsordning. Aftal nærmere med den af os, der behandler dig. Vores generelle politik er, at halvdelen af det aftalte beløb indbetales a conto på første behandlingsdag. Restbeløbet betales senest den dag, behandlingen afsluttes.

Hvis du får en regning og et indbetalingskort med, er betalingsfristen 3 dage fra regningsdato. Ved overskridelse af fristen, vil vi opkræve et rykkergebyr til dækning af vores ekstra administration.
praxis - tandlæge Niels Kramp   Vedbæk Stationsvej 18, 1. th   2950 Vedbæk   Telefon: 45 89 20 03