Top moderne klinik med den nyeste teknologi

Din sikkerhed for en effektiv behandling af højeste kvalitet i de mest ustressede og rolige omgivelser

Vor klinik har gennemgået en gennemgribende modernisering i marts-maj 2007. Lyse og behagelige lokaler, state of the art udstyr og digital teknologi gør behandlingerne skånsomme, smertefrie og ustressede.

Godt værktøj er en nødvendighed for et godt resultat. Derfor lægger vi vægt på værktøjets kvalitet, vedligeholdelse samt hygiejne. Dette sikrer, at du får den bedst mulige behandling i rare omgivelser hvor alt forløber roligt og effektivt.

Alle vore klinikrum er indrettet med præcis samme floor-plan samt med samme arbejdsmøblering og øvrige opbygning. Herigennem sikres højest mulige fleksibilitet samt de mest ustressede og glidende behandlinger. Alle klinikrum er udstyret med den nyeste teknologi indenfor tandlægefagligt IT:
• Digitalt røntgenudstyr
• Digitalt intraoralt kamerasystem
• Digitalt patientjournalsystem
• Blegningsudstyr

Klinikrummene er udstyret med XO4-6 units, som i dag anses for det ypperste indenfor moderne tandlægestole. XO4-6 stolene er udstyret b.la. med LCD skærm tilkoblet IT netværket, til patient-information (bla til visning af digitale røntgen billeder samt til visning af digitale intraorale kameraoptagelser). Dette sikrer høj information og dermed patientens grundlag for at kunne tage kvalificeret stilling til et eventuelt behandlingsforløb.

Samtidigt sikrer teknologiens muligheder at LCD skærmene kan bruges til patientunderholdning til visning af feks DVD film - en afslappende atmosfære, hvor patientens tanker kan flyve, mens han/hun bliver behandlet.Tandlægerne Kildegårds Plads   Kildegårds Plads 1   2820 Gentofte