Piskesmæld

Piskesmæld

Piskesmæld (whiplash) betegner en traumemekanisme hvorved især nakken og hovedet pludseligt udsættes for en voldsom fysisk påvirkning ved at blive kastet bagover, for så at blive slynget fremad. Dette ses oftest ved biluheld, men kan forekomme ved mange andre typer af uheld.
Retslægerådet har i sin årsberetning og ved flere udtalelser i konkrete sager slået fast at påkørselshastigheden kun er et (mindre) moment ud af flere, hvor mere væsentligt for risikoen for at udvikle WAD ( Whiplash Associated Disorder) er andre faktorer så som placeringen m.v. af skadelidte ved påkørslen, køretøjets konkrete indretning, skadelidtes alder, køn og psyko-sociale forhold.
Kiropraktisk klinik i Brønshøj   Frederikssundsvej 207, st   2700 Brønshøj   Telefon: 38 28 26 03